Author Archives: admin

Sodium Citrate

      No Comments on Sodium Citrate
sodium-citrate

Sodium Citrate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Citrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซิเตรท สูตรเคมี C2H5O7Na3 ลักษณะ เป็นผลึกหรือเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

      No Comments on Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)
รูปเกลือชื้น 97.5%

Sodium Chloride-Vacuum คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride ชื่อภาษาไทย เกลืออนามัย (เกลือชื้น) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. เกลือ 97.5% จะราคาถูกกว่าเกลือ 99.9%  จึงมักถูกนำไปใช้สำหรับล้าง ทำความสะอาด เช่น ล้างขวดบรรจุน้ำดื่มแบบถังวน ล้างเรซิ่น หรือใช้ในสระว่ายน้ำ เพื่อลดต้นทุน

Sodium Chloride-Dyeing

      1 Comment on Sodium Chloride-Dyeing
Sodium Chloride-Dyeing

Sodium Chloride-Dyeing ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride-Dyeing 99.9% ชื่อภาษาไทย เกลือย้อมผ้า (เกลือแห้ง) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมย้อมผ้า,อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.  

Sodium Carbonate-Light

      No Comments on Sodium Carbonate-Light
รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

Sodium Carbonate-Light ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Carbonate-Light ชื่อภาษาไทย โซดาแอช – ไลท์ สูตรเคมี Na2CO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำยาทำความสะอาด,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 40 กก. เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก. โปแลนด์ น้ำหนักบรรจุ 50 กก.  

Sodium Bicarbonate (China)

      No Comments on Sodium Bicarbonate (China)
โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

Sodium Bicarbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Bicarbonate/baking soda ชื่อภาษาไทย โซเดียมไบคาร์บอเนต สูตรเคมี NaHCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Sodium Benzoate

      No Comments on Sodium Benzoate
Sodium Benzoate

Sodium Benzoate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Sodium Acetate

      No Comments on Sodium Acetate
Sodium Acetate

Sodium Acetate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Acetate ชื่อภาษาไทย โซเดียม อาซิเตท สูตรเคมี NaC2H3O2 ลักษณะ เป็นผลึกใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก. ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Potassium Hydroxide 95%

      No Comments on Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 95% ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH95% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Potassium Hydroxide 90%

      No Comments on Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 90% ชื่อภาษาไทย โบตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH 90% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Potassium Chloride

      No Comments on Potassium Chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.  

Potassium Carbonate

      No Comments on Potassium Carbonate

Potassium Carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี K2CO3 ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก. เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Phosphoric Acid

      No Comments on Phosphoric Acid

Phosphoric Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก. หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)  

Oxalic Acid

      No Comments on Oxalic Acid

Oxalic Acid     ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Oxalic Acid ชื่อภาษาไทย อ๊อกซาลิค แอซิด สูตรเคมี C2O4H2.2H2O ลักษณะ เป็นเกล็ดใส ใช้ในอุตสาหกรรม ล้างโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Nitric Acid

      No Comments on Nitric Acid

Nitric Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Nitric Acid ชื่อภาษาไทย ไนตริก แอซิด สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใข้ในอุตสาหกรรม ผลิตปุ๋ย,อุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 35 กก. เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 280 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 35 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 280 กก. หรือจักส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก.ขึ้นไป)  

Magnesium Sulphate

      No Comments on Magnesium Sulphate

Magnesium Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Sulphate ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซียมซัลเฟต,แมกนีเซียมซัลเฟต สูตรเคมี MgSO4 ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ผ้า,ฉนวนกันไฟ,ปุ๋ยผักไฮโดรโปรนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก. จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Magnesium Chloride

      No Comments on Magnesium Chloride

Magnesium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Chloride ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี MgCl2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,สิ่งทอ,ดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิสราเอล น้ำหนักบรรจุ 25 กก. จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.   update 15/11/2017  Magnesium Chloride ตอนนี้ของเข้าแล้วนะครับ มีของสนใจ add line มาคุยราคากันได้ครับ

Formaline (Formaldehyde)

      No Comments on Formaline (Formaldehyde)

Formaline (Formaldehyde) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Formaldehyde (Formaline) ชื่อภาษาไทย ฟอร์มาลีน สูตรเคมี HCHO ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเรซิ่น,ฟอกกระดาษ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20 กก.  

Ferric chloride

      No Comments on Ferric chloride

Ferric chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ferric Chloride ชื่อภาษาไทย เฟอร์ริค คลอไรด์ สูตรเคมี FeCl2 ลักษณะ ของเหลว,สีน้ำตาลเข้ม ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 30 กก.  

Hydrogenperoxide

      No Comments on Hydrogenperoxide
hydrogenperoxide

Hydrogenperoxide ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrogenperoxide ชื่อภาษาไทย ไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์ สูตรเคมี H2O2 ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 30 กก.

Hydrochloric Acid 35%(กรดเกลือ 35%)

Hydrochloric Acid 35%(กรดเกลือ 35%) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrochloric Acid ชื่อภาษาไทย กรดเกลือ สูตรเคมี HCl ลักษณะ ของเหลวใสหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมโลหะ,อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 200 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 1000 กก. หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)

Copper Sulphate

      No Comments on Copper Sulphate

Copper Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Copper Sulphate ชื่อภาษาไทย คอปเปอร์ ซัลเฟต สูตรเคมี CuSo4.5H2O ลักษณะ ผลึกสีฟ้า ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ชุบโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Calcium Hypochlorite 70%

      No Comments on Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70% ชื่อวิทยาศาสตร์ Calcium Hypochlorite-Super Chlor ชื่อภาษาไทย คลอรีนผง-ซุปเปอร์คลอร์ สูตรเคมี Ca(OCl)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 40 กก.

คลอรีนผง 65%

      No Comments on คลอรีนผง 65%

คลอรีนผง 65% ชื่อผลิตภัณฑ์  Calcium hypochlorite ชื่อภาษาไทย  คลอรีนผง 65%  สูตรเคมี  Ca(OCl)2

Calcium hydroxide (ปูนขาว)

      No Comments on Calcium hydroxide (ปูนขาว)

Calcium hydroxide (ปูนขาว) ปูนขาวเกรด A 325 เมช ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Hydroxide ชื่อภาษาไทย ปูนขาว สูตรเคมี Ca(OH)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20,25 กก./ถุง

calcium chloride 74%

      No Comments on calcium chloride 74%

calcium chloride 74% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Chloride 74% ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยมคลอไรด์ สูตรเคมี CaCl2 ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง  

calcium carbonate

      No Comments on calcium carbonate

calcium carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Carbonate ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี CaCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยาง,ทำสี,พลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง  

boric acid

      No Comments on boric acid

Boric acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boric Acid ชื่อภาษาไทย บอริค แอซิด (กรดบอริค) สูตรเคมี H3BO3 ลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ไฟเบอร์กลาส,สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA,จีน,ตุรกี น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

borax

      No Comments on borax

borax ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์ สูตรเคมี Na2B4O7 ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง  

Ammonium sulphate

      No Comments on Ammonium sulphate

Ammonium sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2SO4 ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

Ammonium Persulphate

      No Comments on Ammonium Persulphate

Ammonium Persulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Ammonium Persulphate ชื่อภาษาไทย :แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต สูตรเคมี :(NH4)2S2O8 ลักษณะ :เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม :ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :ไต้หวัน น้ำหนักบรรจุ :25 กก./ถุง