Tag Archives: บำบัดน้ำเสีย

Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003

      No Comments on Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003
Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003

Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003 ข้อมูลทั่วไป ชื่อสารเคมี: Poly Aluminium Chloride-PAC 9003 ชื่อภาษาไทย: แพค (ผง) 9003 สูตรเคมี: Al12(OH)3Cl2 ใช้ในอุตสาหกรรม: เป็นตัวเร่งสารแขวนลอยให้ตกตะกอน ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.   ข้อมูลจำเพาะ PAC 9003 จะผสมเหล็ก ทำให้มีสีเข้ม และช่วยเร่งการตกตะกอนให้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับ บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

Sodium Hydroxide 50%

      No Comments on Sodium Hydroxide 50%
Sodium Hydroxide 50

Sodium Hydroxide 50% ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 50% ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 50% สูตรเคมี: NaOH ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตถุงมือยาง,บำบัดน้ำเสีย,สิ่งทอ,ประปา,กระดาษ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.