เคมีขายดี

จำหน่ายเคมีอุตสาหกรรม เคมีบำบัดน้ำเสีย เคมีก่อสร้าง

ชื่อสารเคมี (ไทย)ชื่อสารเคมี (อังกฤษ)นำเข้าจากขนาดบรรจุรูปสารเคมี
โพลีอลูมิเนียมคอลไลร์ 9005 (แพค 9005)Poly Aluminium Chloride(PAC) 9005จีน25 Kgs./Bag
Poly Aluminium Chloride(PAC) 9005

PAC 9005

โพลีอลูมิเนียมคอลไลร์ 9004 (แพค 9004)Poly Aluminium Chloride(PAC) 9004จีน25 Kgs./Bag
Poly Aluminium Chloride(PAC) 9004

PAC 9004

โพลีอลูมิเนียมคอลไลร์ 9003 (แพค 9003)Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003จีน25 Kgs./Bag
Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003

PAC 9003

แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต (จีน)Ammonium Persulfate (china)จีน25 Kgs./Bag
AMMONIUM PERSULFATE

AMMONIUM PERSULFATE

โซเดียมคลอเรตSodium Chlorateจีน25 Kgs./Bag
Sodium Chlorate 99%

Sodium Chlorate 99%

โซดาไฟ32%Sodium Hydroxide 32%Local25 Kgs./Drum.Tank Car.
Sodium Hydroxide 32%

โซดาไฟ 32%

โซดาไฟ 50%Sodium Hydroxide 50%Local30,300 Kgs./ Drum. Tank Car.
Sodium-Hydroxide-50

โซดาไฟ 50%

ไฮคลอร์ 10%Sodium Hypochlorite 10%Local20,25,200,1,000 Kgs./Drum. Tank Car.Sodium Hypochlorite
กรดเกลือ 35%Hydrochloric Acid 35%Local20,25,200 Kgs./Drum. Tank Car.Hydrochloric Acid 35%(กรดเกลือ 35%)
โซดาไฟเกล็ด 98%Sodium Hydroxide 98%อาซาฮี25 Kgs./Bag.Sodium Hydroxide-Flake
โซดาไฟเกล็ด 99%Sodium Hydroxide 99%จีน25 Kgs./Bag.Sodium Hydroxide-Flake
โซดาไฟไข่มุก 99% (อาซาฮี)Caustic Soda Micropearls 99% (อาซาฮี)อาซาฮี25 Kgs./Bag.
โซดาไฟไช่มุก AGC

โซดาไฟไช่มุก AGC

โซดาไฟไข่มุก 99% (จีน)Caustic Soda Pearls 99% (จีน)จีน25 Kgs./Bag.
โซดาไฟไข่มุขจีน

Caustic Soda Pearls 99% (จีน)

โซดาไฟไข่มุก 99% (ไต้หวัน)Caustic Soda Micropearls 99% (ไต้หวัน)ไต้หวัน25 Kgs./Bag.
Caustic Soda Micropearls 99% ไต้หวัน

Caustic Soda Micropearls 99% (ไต้หวัน)

โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 90%Potassium Hydroxide 90%เกาหลี25 Kgs./Bag.Potassium Hydroxide 90%
โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 95%Potassium Hydroxide 95%ญี่ปุ่น,เกาหลี25 Kgs./Bag.Potassium Hydroxide 95%
โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 48%Caustic Potash SolutionLocal280 Kgs./Drum.caustic-potash-solution
โปตัสเซียมไนเตรทPotassium Nitrateชิลี,อิสราเอล25 Kgs./Bag.Potassium Nitrate
โปตัสเซียมคาร์บอเนตPotassium Carbonateอาซาฮี,เกาหลี25 Kgs./Bag.โปตัสเซียมคาร์บอเนต
กรดซัลฟามิคSulfamic Acidจีน25 Kgs./Bag.รูปถุง sulfamic acid
โซเดียม ไทโอซัลเฟตSodium Thiosulfateจีน25 Kgs./Bag.
Sodium thiosulfate 99% (จีน)

Sodium thiosulfate 99% (จีน)

กรดโครมิคChromic Acidเยอรมัน25 Kgs./Drum.
AntifoamF124Local20 Kgs./Drum.
โซเดียมคลอเรทsodium chlorateฟินแลนด์,จีน25 Kgs./Bag.
เอทานอล 99%Ethanol 99%อังกฤษ2.5 Liters/Bottle
กรดไนตริก 68%Nitric Acid 68%Local,เกาหลี35Kgs/Drum.
280 Kgs./Drum.
Tank Car.(5,000Kgs)
Nitric Acid
กรดไนตริก 10%Nitric Acid 10%Local,เกาหลี1,000 Kgs./Drum
กรดฟอสฟอริค 85%Phosphoric Acid 85%จีน,เกาหลี35Kgs/Drum.
330 Kgs./Drum.
Tank Car(5,000Kgs).
phosphoric acid
กรดกำมะถัน 20%Sulfuric Acid 20%LocalTank Car.Sulfuric Acid
กรดกำมะถัน 50%Sulfuric Acid 50%Local25 Kgs./Drum.,Tank Car.
กรดกำมะถัน 70%Sulfuric Acid 70%Local30 Kgs./Drum.,Tank Car.
กรดกำมะถัน 98%Sulfuric Acid 98%Local35 Kgs./Drum.Tank Car.
กำมะถันผง 325 : mesh/ร่างแหSulphur Power : meshLocal25 Kgs./Bag.
กรดกำมะถันก้อนSulfur BatteriesLocal50 Kgs./Bag.
กรดฟอร์มิค 85%Formic Acid 85%Local30 Kgs./Drum.
กรดฟอร์มิค 85%Formic Acid 85%จีน25 Kgs./Drum.
กรดฟอร์มิค 94%Formic Acid 94%เยอรมัน35 Kgs./Drum.
กรดฟอร์มิค 94%Formic Acid 94%ฟินแลนด์36 Kgs./Drum.
Acitivated Carbon YL-303จีน20 Kgs./Bag.
Acitivated Carbon GA-1จีน25 Kgs./Bag.
Acitivated Carbon Cargon 1240จีน25 Kgs./Bag.
โพลีอลูมิเนียมคอลไลร์ 9000Poly Aluminium Chloride(PAC) 9000จีน20 Kgs./Bag.
Polymer AnionUSA25 Kgs./Bag.
Polymer CationUSA25 Kgs./Bag.
โซดาแอชไลท์Sodium Carbonate-Lightจีน,โปแลนด์,เกาหลี25,40,50 Kgs./Bag.
รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

โซดาแอชเด้นท์Sodium Carbonate-Denseจีน,USA25,50 Kgs./Bag.
รูปถุง_โซดาแอชเด้นท์-จีน TIANJIN

รูปถุง_โซดาแอชเด้นท์-จีน TIANJIN

คลอรีนผง 65%Calcium Hypochlorite 65%จีน40 Kgs./Drum.Calcium Hypochlorite
คลอรีนเม็ด 65%Calcium Hypochlorite 65%จีน50 Kgs./Drum.
คลอรีนเม็ด 70%Calcium Hypochlorite 70%จีน40 Kgs./Drum.Calcium Hypochlorite 70%
คลอรีนผง 90%Calcium Hypochlorite 90%จีน50 Kgs./Drum.
คลอรีนผง 90%

คลอรีนผง 90%

คลอรีนก้อน 90%Calcium Hypochlorite 90%จีน50 Kgs./Drum.
คลอรีนก้อน

คลอรีนก้อน

แม็กนีเซียมคลอไรด์Magnesium Chlorideอิสราเอล25,50 Kgs./Bag.Magnesium Chloride
แม็กนีเซียมซัลเฟต : โมโนMagnesium Sulfate : Monoเยอรมัน,จีน25,50 Kgs./Bag.magnesium sulphate
แอมโมเนียน้ำ 27%Ammonium Hydroxide 27%Local18,22,180 Kgs./Drum. Tank Car.Ammonium Hydroxide
แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5% (ญี่ปุ่น)Ammonium Chloride 99.5% (Japan)ญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
แอมโมเนียมคลอไรด์ ญี่ปุ่น

แอมโมเนียมคลอไรด์ ญี่ปุ่น

แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5% (จีน)Ammonium Chloride 99.5% (China)จีน25 Kgs./Bag.Ammonium chloride
แอมโมเนียมซัลเฟตAmmonium Sulfateไทย,จีน,ญี่ปุ่น25, 50 Kgs./Bag.ammonium sulphate
โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์Sodium MetabisulphiteLocal,จีน25 Kgs./Bag.sodium metabisulfite
ปูนขาวCalcium Hydroxide , LimeLocal20,25 Kgs./Bag.calcium hydroxide
กรดบอริค : ตราช้างBoric AcidUSA,จีน,ตุรกี25 Kgs./Bag.boric acid
ฟอร์มาลีน 40%Formaldehyde 40%Local20 Kgs./Drum.Tank Car.formaline
กรดมะนาวCitric AcidLocal,จีน25 Kgs./Drum.
กรดส้มAcetic AcidUSA30 Kgs./Drum.
ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 50%Hydrogen Peroxide 50%Local30 Kgs./Drum.hydrogenperoxide
ไตรโซเดียมฟอสเฟตTrisodium Phosphateจีน25 Kgs./Bag.Trisodium Phosphate
เฟอร์ริคคลอไรด์ 46%Ferric Chloride 46%Local30 Kgs./Drum.Tank Car.Ferric chloride
เฟอร์ริคคลอไรด์ 40%Ferric Chloride 40%Local25 Kgs./Drum.Tank Car.
ซิงค์ซัลเฟต : โมโนZinc Sulphate : Monoจีน25 Kgs./Drum.
ซิงค์ซัลเฟต : เฮปตะZinc Sulphate : Heptaจีน25 Kgs./Bag.
ซิงค์คลอไรด์ 90%Zinc Chloride 90%Local25 Kgs./BoxZinc Chloride
คอปเปอร์ซัลเฟตCopper SulfateLocal25 Kgs./Bag.copper sulphate
เฟอร์รัสซัลเฟต 98.5%Ferrous SulphateLocal25 Kgs./Bag.
แคลเซียมคลอไรด์ 74%Calcium Chloride 74%จีน25 Kgs./Bag.calcium chloride 74%
แคลเซียมคลอไรด์ 77%Calcium Chloride 77%จีน,ญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
แพคน้ำ 10%Poly Aluminium Chloride 10%Local25,1000 Kgs./Drum.Tank Car.
เกลือบริสุทธิ์ 99.9%Sodium Chloride 99.9%Local25,50 Kgs./Bag.sodium chloride-vacuum
เกลือบริสุทธิ์ 99.9%Vacuum SaltLocal25,50 Kgs./Bag.
เกลือเม็ด : สมุทรSea saltLocal40 Kgs./Bag.
เกลือล้างเรซิ่น 97.5%Resin Salt 97.5%Local25,50 Kgs./Bag.
โซเดียมไนเตรทSodium Nitrateจีน,ชิลี25,50 Kgs./Bag.Sodium Nitrate
โซเดียมไนไตรท์Sodium Nitriteจีน25 Kgs./Bag.Sodium Nitrite
โซเดียมไบคาร์บอเนตSodium Bicarbonateจีน25 Kgs./Bag.
โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

โซเดียมไบซัลไฟท์Sodium Bisulfiteเยอรมัน25 Kgs./Bag.
โซเดียมอาซิเตรทSodium Acetateจีน25 Kgs./Bag.Sodium Acetate
โซเดียมซัลไฟท์sodium sulphiteญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
Sodium Sulphite (ญี่ปุ่น)

Sodium Sulphite (ญี่ปุ่น)

โซเดียมไทโอซัลเฟตSodium Thiosulfateจีน25 Kgs./Bag.
โซเดียมเมทต้าซิลิเกทSodium Metasilicateฮอลแลนด์25 Kgs./Bag.
โซเดียมซัลเฟตSodium Sulfateจีน50 Kgs./Bag.Sodium Sulphate
โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์Sodium Hydrosulfiteจีน50 Kgs./Drum.Sodium Hydrosulfite
โซเดียมกลูโคเนทSodium Gluconateอิตาลี25 Kgs./Bag.
Rodine 31Aเยอรมัน33 Kgs./Drum.
กรดกัดแก้ว 70%Hydrofluoric AcidLocal25 Kgs./Bag.
น้ำกลั่นDistilled WaterLocal20 Kgs./Drum.Tank Car.
Celatom FW-14, FW-20, FW-60USA20 Kgs./Bag.
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตDiammonium Phosphateจีน25,50 Kgs./Bag.
ยูเรียUreaLocal50 Kgs./Bag.Urea
ยูเรีย 46-0-0 : เม็ดโฟมUrea : GranulaLocal1,000 Kgs./Bag.
สารส้มขุ่นผงAluminium SulphateLocal25,50 Kgs./Bag.Aluminium Sulphate
สารส้มขุ่นก้อนAluminium SulphateLocal25,30 Kgs./Bag.
รูปสารส้มขุ่นก้อน

รูปสารส้มขุ่นก้อน

สารส้มขุ่นเม็ดAluminium SulphateLocal25 Kgs./Bag.
สารส้มใสผงAluminium SulphateLocal25,30 Kgs./Bag.
สารส้มใสก้อนAluminium SulphateLocal25,30 Kgs./Bag.
สารส้มน้ำ 8%Aluminum Sulfate 8%Local1,000 Kgs./Drum.Tank Car.
กรดอ๊อกซาลิคOxalic Acidจีน25 Kgs./Bag.
Oxalic acid (จีน)

Oxalic acid (จีน)

โคบอลต์ ซัลเฟตCobalt SulphateLocal25 Kgs./Bag.
โคบอลต์ ซัลเฟต : เฮปต้าCobalt Sulphate : Hepta
วิตามินชีVitamin Cจีน25 Kgs./Box.
แคลเซียมอ๊อกไซด์ : ปูนร้อนCalcium Oxideจีน25 Kgs./Bag.
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตSodium Tripolyphosphare, STPPLocal20,25 Kgs./Bag.
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตSodium Tripolyphosphare, STPPจีน25 Kgs./Bag.Sodium Tripolyphosphate
ทาทาลิคTartaric Acidจีน25 Kgs./Bag.
ไฮดาซีน 37.5%Hydrazine Hydrate 37.5%จีน20,25,30 Kgs./Bag.
โปตัสเซียมคลอไรด์Potassium Chlorideเยอรมัน25 Kgs./Bag.potassium chloride
นิเกิล คลอไรด์ 24%Nickle Chloride 24%อังกฤษ25 Kgs./Bag.
เมทานอลMethanolLocal160 Kgs./Drum.
EDTA4NaEthylenediaminetetraacetic Acid 4Naจีน25 Kgs./Drum.
EDTA2NaEthylenediaminetetraacetic Acid 2Naฮอลแลนด์25 Kgs./Drum.
โซเดียมเบนโซเอทSodium Benzoateจีน25 Kgs./Drum.Sodium Benzoate
บอแร็ก 5 น้ำ (ตราช้างสามตัว)BoraxUSA25 Kgs./Bag.
borax

borax

บอแร็ก 10 น้ำ (ตราช้างสามตัว)BoraxUSA25 Kgs./Bag.
borax

borax

บอแร็ก 10 น้ำ ตราม้าBorax DecahydrateUSA25 Kgs./Bag.
บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

ไททาเนี่ยมไดออกไซด์Titanium Dioxide : Food Gradeจีน25 Kgs./Bag.
แคลเซียมไนเตรทCalcium Nitrateจีน25 Kgs./Drum.
นิเกิลซัลเฟตNickel Sulphateอังกฤษ25 Kgs./Bag.
แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟตAmmonium Persulphateญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
Ammonium persulphate

Ammonium Persulphate

โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตPotassium Persulphateญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
ไดโซเดียมฟอสเฟตDisodium Phosphateจีน25 Kgs./Bag.
โมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส)25 Kgs./Bag.
Activated Carbon HR-83025 Kgs./Bag.
Activated Carbon GA-125 Kgs./Bag.
แคลเซียมคาร์บอเนตCalcium carbonateไทย25 Kgs./Bag.
calcium carbonate

calcium carbonate

โปตัสเซียมซัลเฟต25 Kgs./Bag.
แมกนีเซียมคาร์บอเนตอินเดีย
กรดอะซิติก/กรดน้ำส้มacitic acid
อเมริกา,ไต้หวัน30 kgs./Drum
acetic acid /กรดน้ำส้ม

Acetic acid

แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์Ammonium Bifluorideญี่ปุ่น 25 kgs./Bag
Ammonium Bifluoride แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์

Ammonium Bifluoride

เกลือย้อมผ้าSodium Chloride-Dyeingไทย50 kgs./BagSodium Chloride-Dyeing
โซเดียม ซิเตรทSodium Citrateอเมริกา25 kgs./Bagsodium-citrate
โซเดียมไบโครเมท (ไดโครเมท)Sodium Bichromate (Dichromate)เยอรมัน25 kgs./Bagsodium bichromate (dichromate)
โซดาไฟ (น้ำ)Sodium Hydroxide-Liquidไทย25,300,1500 kgs./Drum
5,000 kgs./Drum.Tank Car.
Sodium Hydroxide-Liquid
โซดาไฟเกล็ดSodium Hydroxide-Flakeไทย,จีน25 kgs./BagSodium Hydroxide-Flake