รายชื่อสารเคมี

Sodium Hydroxide 32%
No. Description Original packing
1Celatom FP-3 USA 20Kgs./Bag.
2Celatom FP-4 USA 20Kgs./Bag.
3Celatom FW-14USA 20Kgs./Bag.
4Celatom FW-20USA 20Kgs./Bag.
5Celatom FW-60USA 20Kgs./Bag.
6PAC 008  จีน 25Kgs./Bag.
7PAC 9001จีน 20Kgs./Bag.
8PAC 9002จีน 25Kgs./Bag.
8PAC 9003จีน 25Kgs./Bag.
8PAC 9004จีน 25Kgs./Bag.
8PAC 9005จีน 25Kgs./Bag.
8PAC 9006จีน 25Kgs./Bag.
9Polymer (Anion)จีน 25Kgs./Bag.
10Polymer (Cation)จีน 25Kgs./Bag.
11คลอรีนผง 65% (Calcium Hypochloride 65%)จีน 50Kgs./Drum.
12คลอรีนเม็ด 65% (Calcium Hypochloride 65%)จีน 50Kgs./Drum.
13คลอรีนเม็ด 70% (Calcium Hypochloride 70%)จีน 40Kgs./Drum.
14คลอรีนผง 90% (Trichloroisocyanuric Acid 90%)จีน 50Kgs./Drum.
15คลอรีนเม็ด 90% : Granular (Trichloroisocyanuric Acid 90%)จีน 50Kgs./Drum.
16คลอรีนก้อน 90% 200 กรัม (Trichloroisocyanuric Acid 90% Tablet)จีน 20,50Kgs./Drum.
17สารส้มขุ่นผง (Aluminium Sulphate)Local 25 Kgs./Bag.
18สารส้มขุ่นก้อน (Aluminium Sulphate)Local 25 Kgs./Bag.
19สารส้มขุ่นเม็ด (Aluminium Sulphate)Local 25 Kgs./Bag.
20สารส้มใสผง (Aluminium Sulphate)Local 25,30 Kgs./Bag.
21สารส้มใสก้อน (Aluminium Sulphate)Local 25,30 Kgs./Bag.
22สารส้มน้ำ 8% (Aluminum Sulfate 8%)Local 1,000 Kgs./Drum.Tank Car.
23Acitivated Carbon Cargon 1240 จีน 25Kgs./Bag.
24Acitivated Carbon GA-1 จีน 25Kgs./Bag.
25Acitivated Carbon YL-303 จีน 20Kgs./Bag.
26Antifoam (F124)Local 20Kgs./Drum.
27EDTA2Na (Ethylenediaminetetraacetic Acid 2Na)ฮอลแลนด์  25Kgs./Drum.
28EDTA4Na (Ethylenediaminetetraacetic Acid 4Na)จีน 25Kgs./Drum.
29Hexane นิวซีแลนด์  2.5Liters/Bottle
30Rodine 31A (Germany) เยอรมัน 33Kgs./Drum.
31Xylene นิวซีแลนด์ 2.5Liters/Bottle
32กรดกัดแก้ว 70% (Hydrofluoric Acid)Local25 Kgs./Bag.
33กรดกำมะถัน 20% (Sulfuric Acid 20%)LocalTank Car.
34กรดกำมะถัน 50% (Sulfuric Acid 50%)Local25 Kgs./Drum.,Tank Car.
35กรดกำมะถัน 70% (Sulfuric Acid 70%)Local30 Kgs./Drum.,Tank Car.
36กรดกำมะถัน 98% (Sulfuric Acid 98%)Local35 Kgs./Drum.Tank Car.
37กรดกำมะถันก้อน (Sulfur Batteries)Local50 Kgs./Bag.
38กรดเกลือ 35% (Hydrochloric Acid 35%)Local20,25,200 Kgs./Drum.Tank Car.
39กรดโครมิค (Chromic Acid)เยอรมัน25 Kgs./Drum.
40กรดซัลฟามิค (Sulfamic Acid)จีน25 Kgs./Bag.
41กรดไนตริก 10% (Nitric Acid 10%)Local,เกาหลี1,000 Kgs./Drum
42กรดไนตริก 68% (Nitric Acid 68%)Local,เกาหลี35,280 Kgs./Drum.Tank Car.
43กรดฟอร์มิค 85% (Formic Acid 85%)Local30 Kgs./Drum.
44กรดฟอร์มิค 85% (Formic Acid 85%)จีน25 Kgs./Drum.
45กรดฟอร์มิค 94% (Formic Acid 94%)เยอรมัน35 Kgs./Drum.
46กรดฟอร์มิค 94% (Formic Acid 94%)ฟินแลนด์36 Kgs./Drum.
47กรดฟอสฟอริค 85% (Phosphoric Acid 85%)จีน,เกาหลี35,330 Kgs./Drum.Tank Car.
48กรดมะนาว (Citric Acid)Local,จีน25Kgs./Drum.
49กรดส้ม (Acetic Acid)USA30Kgs./Drum.
50กำมะถันผง 325 mesh (Sulphur Power)Local25Kgs./Bag.
51เกลือบริสุทธิ ์99.9% (Sodium Chloride 99.9%)Local25,50Kgs./Bag.
52เกลือบริสุทธิ ์99.9% (Vacuum Salt)Local25,50Kgs./Bag.
53เกลือเม็ด : สมุทร (Sea salt)Local40Kgs./Bag.
54เกลือล้างเรซิ่น 97.5% (Resin Salt 97.5%)Local25,50Kgs./Bag.
55คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate)Local25Kgs./Bag.
56แคลเซียมคลอไรด์ 74% (Calcium Chloride 74%)จีน25Kgs./Bag.
57แคลเซียมคลอไรด์ 77% (Calcium Chloride 77%)จีน,ญี่ปุ่น 25Kgs./Bag.
58แคลเซียมไนเตรท (Calcium Nitrate)จีน25Kgs./Drum.
59แคลเซียมอ๊อกไซด์ : ปูนร้อน (Calcium Oxide)จีน25Kgs./Bag.
60โคบอลต์ ซัลเฟต (Cobalt Sulphate)Local25Kgs./Bag.
61ซิงค์คลอไรด์ 90% (Zinc Chloride 90%)Local25Kgs./Box
62ซิงค์ซัลเฟต : Hepta (Zinc Sulphate : Hepta)จีน25Kgs./Bag.
63ซิงค์ซัลเฟต : โมโน (Zinc Sulphate : Mono)จีน25Kgs./Drum.
64โซดาไฟ 32% (Sodium Hydroxide 32%)Local25 Kgs./Drum.Tank Car.
65โซดาไฟ 50% (Sodium Hydroxide 50%)Local30,300 Kgs./ Drum.Tank Car.
66โซดาไฟเกล็ด 98% (Sodium Hydroxide 98%)อาซาฮี25Kgs./Bag.
67โซดาไฟเกล็ด 99% (Sodium Hydroxide 99%)จีน25Kgs./Bag.
68โซดาไฟไข่มุก 99% (Coustic Soda Micropearls 99%)อาซาฮี25Kgs./Bag.
69โซดาไฟไข่มุก 99% (Coustic Soda Micropearls 99%)ไต้หวัน25Kgs./Bag.
70โซดาแอชเด้นท์ (Sodium Carbonate-Dense)จีน,USA25,50Kgs./Bag.
71โซดาแอชไลท์ (Sodium Carbonate-Light)จีน,โปแลนด์,เกาหลี25,40,50Kgs./Bag.
72โซเดียมกลูโคเนท (Sodium Gluconate)อิตาลี25Kgs./Bag.
74โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulfate)จีน50Kgs./Bag.
75โซเดียมซัลไฟท์ (Sodium Sulfite)จีน,ญี่ปุ่น25Kgs./Bag.
76โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphare, STPP)Local20,25Kgs./Bag.
77โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphare, STPP)จีน25Kgs./Bag.
78โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium Thiosulfate)จีน25Kgs./Bag.
79โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrate)จีน,ชิลี25,50Kgs./Bag.
80โซเดียมไนไตร๊ (Sodium Nitrite)จีน25Kgs./Bag.
81โซเดียมเบนโซเอท (Sodium Benzoate)จีน25Kgs./Drum.
82โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)จีน25Kgs./Bag.
83โซเดียมไบซัลไฟท์ (Sodium Bisulfite)เยอรมัน25Kgs./Bag.
84โซเดียมเมทต้าซิลิเกท (Sodium Metasilicate)ฮอลแลนด์25Kgs./Bag.
85โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ (Sodium Metabisulphite)Local,จีน25Kgs./Bag.
86โซเดียมอาซิเตรท (Sodium Acetate)จีน25Kgs./Bag.
87โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ (Sodium Hydrosulfite)จีน50Kgs./Drum.
88ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium Phosphate)จีน25,50Kgs./Bag.
89ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium Phosphate)จีน25Kgs./Bag.
90ทาทาลิค (Tartaric Acid)จีน25Kgs./Bag.
91ไททาเนี่ยมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide : Food Grade)จีน25Kgs./Bag.
92น้ำกลัน่ (Distilled Water)Local20 Kgs./Drum.Tank Car.
93นิเกิล คลอไรด์ 24% (Nickle Chloride 24%)อังกฤษ25 Kgs./Bag.
94นิเกิลซัลเฟต (Nickel Sulphate)อังกฤษ25 Kgs./Bag.
95บอริค : ตราช้าง (Boric Acid)USA25 Kgs./Bag.
96บอแร็ก 10 น้ำ (Borax)USA25 Kgs./Bag.
97บอแร็ก 5 น้ำ (Borax)USA25 Kgs./Bag.
98ปูนขาว (Calcium Hydroxide , Lime)Local20,25 Kgs./Bag.
99โปตัสเซียมคลอไรด์ (Potassium Chloride)เยอรมัน25 Kgs./Bag.
100โปตัสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate)อาซาฮี25 Kgs./Bag.
101โปตัสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate)เกาหลี25 Kgs./Bag.
103โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต (Potassium Persulphate)ญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
104โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 48% (Caustic Potash Solution)Local280 Kgs./Drum.
105โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 90% (Potassium Hydroxide 90%)เกาหลี25 Kgs./Bag.
106โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 95% (Potassium Hydroxide 95%)ญี่ปุ่น,เกาหลี25 Kgs./Bag.
107แพคน้ำ 10% (Poly Aluminium Chloride 10%)Local25,1000 Kgs./Drum.Tank Car.
108ฟอร์มาลีน 40% (Formaldehyde 40%)Local20 Kgs./Drum.Tank Car.
109เฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous Sulphate)Local25 Kgs./Bag.
110เฟอร์ริคคลอไรด์ 40% (Ferric Chloride 40%)Local25 Kgs./Drum.Tank Car.
111เฟอร์ริคคลอไรด์ 46% (Ferric Chloride 46%)Local30 Kgs./Drum.Tank Car.
112เมทานอล (Methanol)Local160 Kgs./Drum.
113แม็กนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium Chloride)อิสราเอล25,50 Kgs./Bag.
114แม็กนีเซียมซัลเฟต : โมโน (Magnesium Sulfate : Mono)Local25 Kgs./Bag.
115ยูเรีย (Urea)Local50 Kgs./Bag.
116ยูเรีย 46-0-0 (เม็ดโฟม)  (Urea Granula)Local1,000 Kgs./Bag.
117ิตามินชี (Vitamin C)จีน25 Kgs./Box.
118อ๊อกซาลิค (Oxalic Acid)จีน25 Kgs./Bag.
119เอทานอล 99% (Ethanol 99%)อังกฤษ2.5 Liters/Bottle
120แอมโมเนียน้ำ 27% (Ammonium Hydroxide 27%)Local18,22,180 Kgs./Drum.Tank Car.
121แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)จีน25,50 Kgs./Bag.
122แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulfate)จีน50 Kgs./Bag.
123แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต (Ammonium Persulphate)ญี่ปุ่น25 Kgs./Bag.
124ไฮคลอร์ 10% (Sodium Hypochlorite 10%)Local20,25,200,1,000Kgs./Drum. Tank Car.
125ไฮดาซีน 37.5% (Hydrazine Hydrate 37.5%)จีน20,25,30 Kgs./Bag.
126ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 50% (Hydrogen Peroxide 50%)Local30 Kgs./Drum.