สารส้มขุ่นก้อน

รูปกระสอบสารส้มขุ่นก้อน
รูปกระสอบสารส้มขุ่นก้อน

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อสารเคมี
  • Aluminium Sulfate
  • Aluminium Sulphate
 • ชื่อภาษาไทย
  • สารส้ม
 • สูตรเคมี
  • Al2(SO4)3
 • ลักษณะ
  • เป็นก้อนขุ่น
 • ใช้ในอุตสาหกรรม
  • บำบัดน้ำเสีย
 • ขนาดบรรจุ
  • 25 kg/กระสอบ
รูปเนื้อสาร สารส้มขุ่นก้อน
รูปเนื้อสาร สารส้มขุ่นก้อน
 • สารส้มที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  • สารส้มที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 4 แบบใหญ่ ๆ คือ
   1. สารส้มขุ่น ก้อน
   2. สารส้มใส ก้อน
   3. สารส้มขุ่น ผง
   4. สารส้มใส ผง
  • สารส้มขุ่นก้อน จะแบ่งออกเป็น 3 เบอร์ ขึ้นกับขนาดของก้อน
   • ถ้าสารส้มขุ่นก้อนใหญ่ประมาณกำปั้น จะเป็น เบอร์ 1
   • ถ้าสารส้มขุ่นก้อนใหญ่ประมาณครึ่งของกำปั้น จะเป็น เบอร์ 2
   • ถ้าสารส้มขุ่นก้อนเล็กกว่าครึ่งกำปั้นจะเป็น เบอร์ 3