สารส้มขุ่นก้อน

รูปกระสอบสารส้มขุ่นก้อน
รูปกระสอบสารส้มขุ่นก้อน

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อสารเคมี
  • Aluminium Sulfate
  • Aluminium Sulphate
 • ชื่อภาษาไทย
  • สารส้ม
 • สูตรเคมี
  • Al2(SO4)3
 • ลักษณะ
  • เป็นก้อนขุ่น
 • ใช้ในอุตสาหกรรม
  • บำบัดน้ำเสีย
 • ขนาดบรรจุ
  • 25 kg/กระสอบ
รูปเนื้อสาร สารส้มขุ่นก้อน
รูปเนื้อสาร สารส้มขุ่นก้อน