สารส้มขุ่นผง

สารส้มขุ่นผง
สารส้มขุ่นผง

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อสารเคมี
  • Aluminium Sulfate
  • Aluminium Sulphate
 • ชื่อภาษาไทย
  • สารส้ม
 • สูตรเคมี
  • Al2(SO4)3
 • ลักษณะ
  • เป็นผงสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น
 • ใช้ในอุตสาหกรรม
  • บำบัดน้ำเสีย
 • ขนาดบรรจุ
  • 25 kg/กระสอบ

 

ข้อมูลทั่วไปของสารส้ม

 • สารส้ม หรือ อะลูมิเนียมซัลเฟต เป็นเกลือที่มีสูตร Al2(SO4)3 สามารถละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่จะใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้ประจุเป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์ และโรงบำบัดน้ำเสีย รวมถึงในการผลิตกระดาษด้วย
 • นอกจากนี้ สารส้มยังใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียจากโรงงาน การทำน้ำประปา และน้ำที่ใช้ในการอุปโภคด้วย