เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ADEX International Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีกเคมีภัณฑ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553117568

 

บริษัท เอเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ ฮอลแลนด์ อเมริกา โดยสินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์พื้นฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมและการบริการในทุกๆด้าน เช่น อุตสาหกรรมโลหะ อาหารเครื่องดื่ม ผู้ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค ประปา โรงแรม รีสอร์ทประมง เกษตรสิ่งทอ เป็นต้นตลอดจนเคมีภัณฑ์ในระบบ Water treatment ทั้งหมด

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจและได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด เราจึงจัดหาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ฮาลาล (Halal)การจัดหาข้อมูลMSDS/SDS เพื่อใช้อ้างอิงมาตรฐาน ISO 14001 รวมถึงการจัดหาเครื่องทดสอบต่างๆและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ