เคมีบำบัดน้ำเสีย

caustic-potash-solution
No.  Description Original packing
1 Poly Aluminium Chloride 9003 (PAC 9003) China 25Kgs./Bag.
2 Poly Aluminium Chloride 9004 (PAC 9004) China 25Kgs./Bag.
3 Poly Aluminium Chloride 9005 (PAC 9005) China 25Kgs./Bag.
4 Poly Aluminium Chloride 9006 (PAC 9006) China 25Kgs./Bag.
5 Polymer (Anion) A2706 USA 25Kgs./Bag.
6 Polymer (Cation) C3807 USA 25Kgs./Bag.
7 สารส้มขุ่นผง Local 25Kgs./Bag.
8 สารส้มขุ่นก้อน Local 25Kgs./Bag.
9 สารส้มใสผง Local 25Kgs./Bag.
10 สารส้มใสก้อน Local 25Kgs./Bag.
11 คลอรีนผง 65% China 50Kgs./Bag.
12 คลอรีนเม็ด 65% China 50Kgs./Bag.
13 คลอรีนเม็ด 70% China 50Kgs./Bag.
14 คลอรีนผง 90% China 50Kgs./Bag.
15 คลอรีนเม็ด 90% China 50Kgs./Bag.
16 คลอรีนเม็ด 90% Japan 50Kgs./Bag.