แอมโมเนียน้ำ 27%

แอมโมเนียน้ำ 27%
แอมโมเนียน้ำ 27%
 • ชื่อสารเคมี
  • แอมโมเนียน้ำ 27%
  • Ammonium Hydroxide 27%
 • ขนาดบรรจุ
  • 18 กก./ถัง
 • ลักษณะ
  • ของเหลวไส ไม่มีสี
 • ใช้ในอุตสาหกรรม
  • สิ่งทอ, ทำความสะอาด, ปุ๋ย
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศ
  • ไทย