Aluminium Sulphate (สารส้ม)

Aluminium Sulphate
Aluminium Sulphate
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Aluminium Sulphate
ชื่อภาษาไทย สารส้ม
สูตรเคมี Al2(SO4)3
ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมย้อม

ผลิตจากประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

สารส้มเป็นเกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต เป็นเคมีที่ทำให้เกิดตะกอนในน้ำ สามารถนำไปใช้เป็นเคมีบำบัดน้ำเสียได้

Avatar
Author: admin