Category: เคมีปุ๋ย

แอมโมเนียน้ำ 27%

แอมโมเนียน้ำ 27%

ชื่อสารเคมี แอมโมเนียน้ำ 27% Ammonium Hydroxide 27% ขนาดบรรจุ 18 กก./ถัง ลักษณะ ของเหลวไส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ, ทำความสะอาด, ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย