Tag Archives: ขายส่งปูนขาว

Calcium hydroxide (ปูนขาว)

      No Comments on Calcium hydroxide (ปูนขาว)
calcium hydroxide

Calcium hydroxide (ปูนขาว) ปูนขาวเกรด A 325 เมช ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Hydroxide ชื่อภาษาไทย ปูนขาว สูตรเคมี Ca(OH)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20,25 กก./ถุง