Tag Archives: ขายส่ง EDTA

Ethylene diamine tetra-acetic acid 4 Na/ EDTA 4 Na

EDTA 4 Na

ข้อมูลทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ Ethylene diamine tetra-acetic acid / EDTA ชื่อภาษาไทย กรดเอเดติก (Edetic acid)  สูตรเคมี [CH2N(CH2CO2H)2]2 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิตาลี ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ข้อมูลจำเพาะ EDTA ใช้ในการแปรรูปผลไม้ เช่นผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็ง การทำน้ำผลไม้ ช่วยคงสีของอาหารไว้ และเก็บไว้ได้นาน EDTA ใช้เป็นสารกันหืน EDTA ใช้เป็นสารกันเสีย EDTA 4 Na จะมี ฤทธิ์เป็นด่าง ในขณะที่ EDTA 2 Na จะมี ฤทธิ์เป็นกรด