Tag: บอแร็ก 10 น้ำ ตราม้า

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

บอแร็ก 10 น้ำ ตราม๊า USA

บอแร็ก 10 น้ำ ตราม๊า USA ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax Decahydrate ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์ (ตราม้า) สูตรเคมี Na2B4O7 ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ…