Tag: ปูนขาว 325 เมช

calcium hydroxide

Calcium hydroxide (ปูนขาว)

Calcium hydroxide (ปูนขาว) ปูนขาวเกรด A 325 เมช ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Hydroxide ชื่อภาษาไทย ปูนขาว สูตรเคมี Ca(OH)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย…