Tag: สารส้ม กระสอบ

Aluminium Sulphate

Aluminium Sulphate (สารส้ม)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Aluminium Sulphate ชื่อภาษาไทย สารส้ม สูตรเคมี Al2(SO4)3 ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมย้อม ผลิตจากประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. สารส้มเป็นเกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต เป็นเคมีที่ทำให้เกิดตะกอนในน้ำ สามารถนำไปใช้เป็นเคมีบำบัดน้ำเสียได้