Tag: ไฮคลอร์

คลอรีนน้ำ/สารฟอกขาว

Sodium Hypochlorite 10% (คลอรีนน้ำ)

Sodium Hypochlorite 10% (คลอรีนน้ำ) ชื่อภาษาอังกฤษ Sodium Hypochlorite 10% ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโปคลอไรท์ น้ำยาฟอกขาว คลอรีนน้ำ ไฮคลอร์ ลักษณะ ของเหลวสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคลอรีน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ฆ่าเชื้อโรค, อุตสาหกรรมฟอกย้อม, บำบัดน้ำเสีย,…