Tag: magnesium sulphate จีน

magnesium sulphate

Magnesium Sulphate

Magnesium Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Sulphate ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซียมซัลเฟต,แมกนีเซียมซัลเฟต สูตรเคมี MgSO4 ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ผ้า,ฉนวนกันไฟ,ปุ๋ยผักไฮโดรโปรนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก. จีน น้ำหนักบรรจุ…