บอแร็ก 10 น้ำ ตราม๊า USA

บอแร็ก 10 น้ำ ตราม๊า USA

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า) ด้านหลัง

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า) ด้านหลัง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax Decahydrate
ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์ (ตราม้า)
สูตรเคมี Na2B4O7
ลักษณะ เป็นผง
ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *