กรดซัลฟามิค

      No Comments on กรดซัลฟามิค

Sulfamic Acid

รูปถุง sulfamic acid

ชื่อสารเคมี Sulfamic Acid
ชื่อภาษาไทย กรดซัลเฟมิก
สูตรเคมี  H3NSO3
ลักษณะ ผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *