กรดซัลฟามิค

Sulfamic Acid

รูปถุง sulfamic acid
sulfamic acid
ชื่อสารเคมี Sulfamic Acid
ชื่อภาษาไทย กรดซัลเฟมิก
สูตรเคมี  H3NSO3
ลักษณะ ผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin