Sodium Hydroxide 32%

Sodium Hydroxide 32%

Sodium Hydroxide 32%
โซดาไฟ 32%
ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 32%
ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 32%
สูตรเคมี: NaOH
ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ยา
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin