คลอรีนผง 65%

      No Comments on คลอรีนผง 65%

คลอรีนผง 65%

Calcium Hypochlorite

ชื่อผลิตภัณฑ์  Calcium hypochlorite
ชื่อภาษาไทย  คลอรีนผง 65%
 สูตรเคมี  Ca(OCl)2