ซิงค์ คลอไรด์

      No Comments on ซิงค์ คลอไรด์

ซิงค์ คลอไรด์

Zinc Chloride

ชื่อสารเคมี Zinc Chloride
ชื่อภาษาไทย ซิงค์ คลอไรด์
สูตรเคมี ZnCl2
ลักษณะ ของเหลวใส
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมเหล็ก,แก้ว,ซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.