โปตัสเซียมคาร์บอเนต 99.5% (เกาหลี)

โปตัสเซียมคาร์บอเนต (เกาหลี)
โปตัสเซียมคาร์บอเนต (เกาหลี)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate
ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต
สูตรเคมี K2CO3
ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น
ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.