Ethylene diamine tetra-acetic acid 2 Na/ EDTA 2 Na

EDTA 2 Na

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อวิทยาศาสตร์
  • Ethylene diamine tetra-acetic acid / EDTA
 • ชื่อภาษาไทย
  • กรดเอเดติก (Edetic acid) 
 • สูตรเคมี
  • [CH2N(CH2CO2H)2]2
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศ
  • อิตาลี
 • ขนาดบรรจุ
  • 25 กก./ถุง
 • ใช้ในอุตสาหกรรม
  • อาหาร

ข้อมูลจำเพาะ

 • EDTA ใช้ในการแปรรูปผลไม้ เช่นผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็ง การทำน้ำผลไม้ ช่วยคงสีของอาหารไว้ และเก็บไว้ได้นาน
 • EDTA ใช้เป็นสารกันหืน
 • EDTA ใช้เป็นสารกันเสีย
 • EDTA ใช้ ในการบำบัดน้ำกระด้าง
 • EDTA 2 Na จะมี ฤทธิ์เป็นกรด ในขณะที่ EDTA 4 Na จะมี ฤทธิ์เป็นด่าง