Ammonium Persulfate (china)

Ammonium Persulfate (china)

AMMONIUM PERSULFATE
AMMONIUM PERSULFATE

คุณสมบัติทั่วไป

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Persulphate
ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต
สูตรเคมี (NH4)2S2O8
ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน
น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง
Avatar
Author: admin