Sodium Hypochlorite 10% (คลอรีนน้ำ)

คลอรีนน้ำ/สารฟอกขาว
Sodium Hypochlorite 10% (คลอรีนน้ำ)

Sodium Hypochlorite 10% (คลอรีนน้ำ)

 • ชื่อภาษาอังกฤษ

  • Sodium Hypochlorite 10%
 • ชื่อภาษาไทย

  • โซเดียมไฮโปคลอไรท์
  • น้ำยาฟอกขาว
  • คลอรีนน้ำ
  • ไฮคลอร์
 • ลักษณะ

  • ของเหลวสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคลอรีน
 • ใช้ในอุตสาหกรรม

  • ใช้ฆ่าเชื้อโรค, อุตสาหกรรมฟอกย้อม, บำบัดน้ำเสีย, น้ำประปา
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศ

  • 25 kg/ถัง

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือ คลอรีน ที่ความเข้มข้น 10% จะมีลักษณะเป็นของเหลว ต่างจาก คลอรีน 65%, คลอรีน 70%, คลอรีน 75% และ คลอรีน 90% ซึ่งจะเป็นผง หรือ เกล็ด แล้วไปละลายน้ำอีกที ซึ่งคลอรีน 90% มักใช้กับสระว่ายน้ำ 

 

ในอุตสาหกรรม ฟาร์มหมู จะใช้คลอรีน 10% ผสมน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เหมือนกับการทำน้ำประปา แล้วใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้สำหรับหมูในฟาร์ม

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% มีชื่อเรียกแตกต่างกันบ้าง เช่น บางท่านเรียก “ไฮคลอ” บางท่านเรียก “คลอรีนน้ำ” ซึ่งถ้าพูดว่า คลอรีนน้ำ จะรู้ทันทีว่าเป็นคลอรีน 10% เพราะที่ความเข้มข้นอื่น จะไม่ได้เป็นของเหลว แต่จะเป็นผง หรือเกล็ด แล้วไปละลายน้ำอีกที