Tag: ขายส่งแคลเซียมคาร์บอเนต

calcium carbonate

calcium carbonate

calcium carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Carbonate ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี CaCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยาง,ทำสี,พลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง