Tag Archives: ขายส่ง calcium carbonate

calcium carbonate

      No Comments on calcium carbonate
calcium carbonate

calcium carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Carbonate ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี CaCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยาง,ทำสี,พลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง