Tag Archives: ขายส่ง oxalic acid

Oxalic Acid

      No Comments on Oxalic Acid
Oxalic acid (จีน)

Oxalic Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Oxalic Acid ชื่อภาษาไทย อ๊อกซาลิค แอซิด สูตรเคมี C2O4H2.2H2O ลักษณะ เป็นเกล็ดใส ใช้ในอุตสาหกรรม ล้างโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.