Tag: สิ่งทอ

โซดาไฟน้ำ 50%

Sodium Hydroxide 50% (โซดาไฟน้ำ 50%)

Sodium Hydroxide 50% ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 50% ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 50% สูตรเคมี: NaOH ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตถุงมือยาง,บำบัดน้ำเสีย,สิ่งทอ,ประปา,กระดาษ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.