Sodium Hydroxide 50% (โซดาไฟน้ำ 50%)

Sodium Hydroxide 50%

โซดาไฟน้ำ 50%
โซดาไฟน้ำ 50%
ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 50%
ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 50%
สูตรเคมี: NaOH
ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตถุงมือยาง,บำบัดน้ำเสีย,สิ่งทอ,ประปา,กระดาษ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin