Tag: เกลือชื้น

รูปเกลือชื้น 97.5%

Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride ชื่อภาษาไทย เกลืออนามัย (เกลือชื้น) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. เกลือ 97.5%…