Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

รูปเกลือชื้น 97.5%
Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)
Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)
รูปเนื้อสาร Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)
Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)
รูปเนื้อสาร Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

คุณสมบัติทั่วไป

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride
ชื่อภาษาไทย เกลืออนามัย (เกลือชื้น)
สูตรเคมี NaCl
ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
  • เกลือ 97.5% จะราคาถูกกว่าเกลือ 99.9%  จึงมักถูกนำไปใช้สำหรับล้าง ทำความสะอาด เช่น ล้างขวดบรรจุน้ำดื่มแบบถังวน ล้างเรซิ่น หรือใช้ในสระว่ายน้ำ เพื่อลดต้นทุน
Avatar
Author: admin