Tag: เกลือย้อมผ้า

Sodium Chloride-Dyeing

Sodium Chloride-Dyeing

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride-Dyeing 99.9% ชื่อภาษาไทย เกลือย้อมผ้า (เกลือแห้ง) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมย้อมผ้า,อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.