Sodium Chloride-Dyeing

Sodium Chloride-Dyeing
Sodium Chloride-Dyeing
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride-Dyeing 99.9%
ชื่อภาษาไทย เกลือย้อมผ้า (เกลือแห้ง)
สูตรเคมี NaCl
ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมย้อมผ้า,อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
Avatar
Author: admin

1 thought on “Sodium Chloride-Dyeing

  1. ใช้ผสมกับน้ำสีย้อม ทำให้ สีติดผ้าได้ง่ายขึ้น โดยเกลือนี้มีความบริสุทธิ์ ถึง 99.9% ซึ่งจะเหมือนกับเกลือแกงที่ให้ในการทำอาหาร แต่ในอุตสาหกรรมต้องใช้ในบริมาณมากจึงนำมาบรรจุเป็นถุงขนาดใหญ่ เพื่อให้เหมาะกับการขนส่งและใช้งาน

Comments are closed.