Tag Archives: เคมีฆ่าเชื้อ

Sodium Hypochlorite

      No Comments on Sodium Hypochlorite
Sodium Hypochlorite

Sodium Hypochlorite ชื่อสารเคมี Sodium Hypochlorite ชื่อภาษาไทย ไฮคลอร์ สูตรเคมี NaOCI ลักษณะ ของเหลวสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคลอรีน ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม,ใช้ฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 200 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 1000 กก. หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)