Sodium Hypochlorite

Sodium Hypochlorite
Sodium Hypochlorite
ชื่อสารเคมี Sodium Hypochlorite
ชื่อภาษาไทย ไฮคลอร์
สูตรเคมี NaOCI
ลักษณะ ของเหลวสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคลอรีน
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม,ใช้ฆ่าเชื้อโรค
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20 กก.

ไทย น้ำหนักบรรจุ 200 กก.

ไทย น้ำหนักบรรจุ 1000 กก.

หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)

Avatar
Author: admin