Tag Archives: เคมีหลอดภาพ

Potassium Carbonate (อาซาฮี)

      No Comments on Potassium Carbonate (อาซาฮี)
โปตัสเซียมคาร์บอเนต

Potassium Carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี K2CO3 ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.