Tag: เคมีไฟเบอร์กลาส

boric acid

boric acid

Boric acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boric Acid ชื่อภาษาไทย บอริค แอซิด (กรดบอริค) สูตรเคมี H3BO3 ลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ไฟเบอร์กลาส,สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA,จีน,ตุรกี น้ำหนักบรรจุ…