Tag: เชื้อเหม็น จีน

sodium benzoate china

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.