Sodium Benzoate

Sodium Benzoate

sodium benzoate china
sodium benzoate china
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate
ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท
สูตรเคมี C6H5COONa
ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Sodium Benzoate รูปถุงแบบเก่า
Sodium Benzoate รูปถุงแบบเก่า
Avatar
Author: admin