Tag: ammonium persulfate

AMMONIUM PERSULFATE

Ammonium Persulfate (china)

Ammonium Persulfate (china) คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Persulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2S2O8 ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน…