Tag: Ammonium Persulphate กระสอบ

Ammonium persulphate

Ammonium Persulphate

Ammonium Persulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Ammonium Persulphate ชื่อภาษาไทย :แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต สูตรเคมี :(NH4)2S2O8 ลักษณะ :เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม :ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :ไต้หวัน น้ำหนักบรรจุ :25…