Ammonium Persulphate

Ammonium Persulphate

Ammonium persulphate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Ammonium Persulphate
ชื่อภาษาไทย :แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต
สูตรเคมี :(NH4)2S2O8
ลักษณะ :เป็นเกล็ดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม :ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :ไต้หวัน
น้ำหนักบรรจุ :25 กก./ถุง
Avatar
Author: admin