Tag: Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70% ชื่อวิทยาศาสตร์ Calcium Hypochlorite-Super Chlor ชื่อภาษาไทย คลอรีนผง-ซุปเปอร์คลอร์ สูตรเคมี Ca(OCl)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 40 กก.