Tag: Sodium Citrate

sodium-citrate

Sodium Citrate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Citrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซิเตรท สูตรเคมี C2H5O7Na3 ลักษณะ เป็นผลึกหรือเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก.