Sodium Citrate

sodium-citrate
Sodium Citrate
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Citrate
ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซิเตรท
สูตรเคมี C2H5O7Na3
ลักษณะ เป็นผลึกหรือเม็ดเล็ก ๆ สีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin