Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Hydroxide
ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียน้ำ
สูตรเคมี NH4OH
ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ย, สิ่งทอ , ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 18 กก. และ 22 กก.

สเปค

 Appearance Clear solution
Specific Gravity (ที่ 20 องศาเซลเซียส) 0.901 max.
 Ammonia (NH3) 27% min.
Iron (Fe) 10 ppm max.
Chloride(Cl) 100 ppm max.
Insoluble Matter 100 ppm max.
Heavy Metal (Pb) 10 ppm max.
Avatar
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *