calcium chloride 74%

calcium chloride 74%

calcium chloride 74%

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Chloride 74%
ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยมคลอไรด์
สูตรเคมี CaCl2
ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,

อุตสาหกรรมยาง

ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

Avatar
Author: admin